Over Esperanto

De onderstaande tekst is nog van onze vorige website. Het is geschreven door een oud-lid, en het is meer een eenzijdig opiniebetoog dan een goede introductie van de taal. Binnenkort zullen we een vervangende tekst schrijven, maar in de tussentijd laten we deze nog eventjes hier.

Esperanto is een simpel te leren, politiek neutrale taal om internationale communicatie te bevorderen. Esperanto is ontwikkeld door Ludwik Lejzer Zamenhof vanuit het idee dat iedereen naast zijn of haar eigen taal Esperanto leert om zo gemakkelijk op internationaal vlak met elkaar te kunnen communiceren.

Esperanto is een taal die niet aan een bepaald gebied, ras of volk is gebonden maar politiek neutraal is. Een taal die eigendom is van niemand maar toegankelijk is voor iedereen. Doordat de taal relatief makkelijk te leren is, gemakkelijker dan welke nationale taal dan ook, is Esperanto een ideale taal voor internationale communicatie tussen mensen die niet dezelfde moedertaal hebben.

We hoeven zo niet allemaal elkaars taal te leren maar we hoeven allemaal maar 1 taal naast onze eigen taal te leren. Thuis lekker Nederlands praten en in Engeland, Duitsland, Frankrijk, China, Rusland en Vietnam kunnen we overal met Esperanto terecht. En komen er mensen op bezoek uit Japan, Peru, Canada of Yemen dan kunnen we die in ons eigen land allemaal ook te woord staan met Esperanto.

Op de website van Esperanto Nederland kun je gratis en vrijblijvend een informatiepakket over Esperanto bestellen. Ook kun je in de volgende folder genaamd: Esperanto, zo op zak, de grammatica, een basiswoordenlijst van de taal, en verschillende oefeningen vinden.

Het is een tikkeltje ambitieus maar de voordelen van een gezamenlijke internationale taal naast ieders moedertaal zijn buitengewoon groot.
Sociaal gezien zorgt Esperanto ervoor dat de eigen taal van mensen gewaarborgd blijft en dat ze door Esperanto erbij te leren met de rest van de wereld kunnen communiceren. Zeker in ons tijdperk met internet zijn de voordelen hiervan enorm. Burgers kunnen dan zelf contacten leggen met hun medeaardbewoners wereldwijd. Recepten uitwisselen met iedereen, leren over andere culturen en hun denkwijze direct van de mensen zelf, het beginnen van een internationale liefdesrelatie, etc… Het wordt allemaal een stuk makkelijker.
Het grote voordeel is dat Esperanto neutraal is en je dus als Esperantospreker op gelijke voet met elkaar staat omdat je beide de taal hebt moeten leren.

Wetenschappelijk gezien zou één gezamenlijke internationale taal ook veel voordelen opleveren. Sterker nog, die behoefte is zo sterk dat de wetenschap vaak haar eigen dominante taal heeft gehad in het verleden. Zo is Latijn lange tijd dominant geweest in de wetenschappelijke wereld, later werd in Europa het Duits de dominante wetenschappelijke taal en na de Tweede Wereldoorlog nam het Engels deze functie over. De wisseling van talen in de historie van de wetenschap laat zien dat talen die gebonden zijn aan een land, een cultuur of een bepaalde politiek niet in staat zijn om deze rol vol te houden.
Politieke kleur van een taal, of de toe of afnemende dominantie van het land van herkomst van de taal zorgt voor instabiliteit. Esperanto zou ideaal zijn in dit gebied juist vanwege de politieke neutraliteit. Dit sluit extra goed aan bij de wetenschap omdat wetenschap zelf ook gebaseerd is op objectiviteit en neutraliteit.

Economisch gezien kan Esperanto veel kosten besparen. De kosten van vertalen en misverstanden die door taalproblemen ontstaan nemen aanzienlijk af. Daarnaast is het veel makkelijker om nieuwe markten aan te boren als er wereldwijd één taal is die gebruikt wordt door iedereen. Ook wordt personeel veel flexibeler inzetbaar als de taalbarriere geen rol meer speelt.

Stel je voor wat er zou gebeuren als we met Europa afspreken allemaal Esperanto te leren. De interne economie van Europa zou hierdoor ontzettend gestimuleerd worden omdat iedereen binnen Europa opeens goed met elkaar kan communiceren. Daarnaast is het ook voor buitenlandse inversteerders erg interessant om naar Europa te komen omdat ze met het leren van maar een taal zaken kunnen doen in alle landen van Europa. Europa kan zo niet alleen de eigen markt enorm versterken maar ook meer buitenlandse inversteerders voor Europa aantrekken.

Samenvattend is Esperanto een verbetering op vele vlakken. De meerwaarde op maatschappelijk en wetenschappelijk vlak zijn groot. Het idee van politieke neutraliteit is buitengewoon praktisch omdat het de verschillende nationale belangen overstijgt. Esperanto gaat veel verder dan idealisme. Economisch gezien kunnen er enorme efficientieslagen worden gemaakt doordat je het wereldwijde taalprobleem met Esperanto snel, gemakkelijk en effectief kunt oplossen.

Hopelijk lachen we met de gehele wereld over 100 jaar over het feit dat we als mensheid zo lang onszelf hebben gesaboteerd door het taalprobleem zo lang in stand te houden. Dat we zo lang hebben toegestaan dat bekrompen visieloze nationale belangen een globale oplossing voor het wereldwijde taalprobleem hebben tegengehouden. Dat we ondanks onze technische vooruitgang nog steeds niet in staat waren met een ander persoon waar ter wereld dan ook een basisgesprek te kunnen voeren. Wellicht dat we met enige schaamte op deze periode terugkijken. En dat we dan inmiddels alle vruchten mogen plukken van het hebben van één gezamenlijke, gemakkelijk te leren interenationale taal naast ieders eigen moedertaal. Eenheid met behoud van diversiteit!