Pri la NEJ
NEJ estas mallongigo de Nederlandaj Esperanto Junuloj. Kiel NEJ nin regule organizas eventojn ĉirkaŭ Esperanto en nederlando. Ni faras ĉi tion por nederlandaj gejunuloj kiujn interesas Esperanto kaj por Esperanto-junuloj kiuj volas ekkoni nederlandon.

Unu de la plej agrablaj aferoj organizataj far ni estas paroli esp-on kun homoj eksterlandaj. Ja tiel oni spertas ke esp-o funkcias. Tial ni kunlaboras kun esp-istoj el Germanio, Belgio, Francio kaj multe da aliaj landoj. Cetere nederlandaj esp-istoj vizitas eksterlandajn eventojn. Aŭtumne al Belgio, vintre al Germanio aŭ Slovakio, kaj somere okazas multe da esp-festivaloj en inter alie Hungario, Italio kaj Francio. Ĉiujare en la printempo estas la vico de NEJ organizi internacian renkontiĝon en Nederlando.
Mondskale la diversaj landaj esp-junular-asocioj estas kunigitaj en TEJO. De en TEJO ĉiujarta organizatas mondan junularan kongreson, kiu ĉiujare okazas en alia naci-ŝtato aŭ eĉ mondparto.

Kiel NEJ ni ofertas plurajn okazojn lerni esperanton. Krome NEJ-membroj ĝuas rabaton de kotizoj por eventoj organizataj far NEJ kaj por tiuj kiujn organizas "esperanto nederland" (la plenkreskula asocio) Se vi volas iĝi membro de NEJ, bonvolu iri al la paĝo aliĝi. Se antaŭ ol dediĉi vi volas scii pli pri Esperanto aŭ havas demandojn pri NEJ, ne hezitu kontakti nin.

Por celebri la reaktiviĝon de NEJ, ĉiu membro kiu ĝiras sian kotizon antaŭ marto 2009, kaj ĉiu donacanto kiu kontribuas pli ol 30 eŭrojn, ricevos senpage la DVD "Esperanto Estas".

Lingvo-elekto Fotoj