Karavano JES

Jen la trajnkaravano al JES 2016/17 (kaj reveno)! Ni iros je merkredo la 28-a de decembro. Foriro estos je merkredo la 4-a de januaro.

Aliĝu!

Partopreno en la karavano kostas €18 por iro aŭ reveno. Membroj de TEJO/UEA pagas malpli, vidu la retpaĝon. NEJ-membroj senpage ricevas grupbileton ĝis/el Enschede de/al ĉiu Nederlanda trajnstacio, nemembroj povas ĝin ricevi por €10. Antaŭpagu ĝis la 15-a de decembro, aŭ vi pagos €20! La IBAN de NEJ estas NL85 RABO 0147 9494 24, kaj la BIC RABO NL2U, nome de Nederlandse Esperanto-Jongeren, Utrecht. La UEA-kodo de NEJ estas nejk-r. En ĉiuj okazoj skribu vian nomon kaj "JES-karavano".

Ni kolektiĝos en Enschede por kapti la trajnon je 14:32. Ni alvenos iom antaŭ la 22-a al la JES-ejo. Vidu la detalan planon. La reveno je merkredo la 4-a de januaro estos ĉirkaŭ la 17-a en Enschede.

Aliĝu!


Lingvo-elekto Fotoj