Wat is Esperanto
Esperanto is een simpel te leren, politiek neutrale taal om internationale communicatie te bevorderen. Esperanto is ontwikkeld door Ludwik Lejzer Zamenhof vanuit het idee dat iedereen naast zijn of haar eigen regionale en nationale taal Esperanto leert om zo gemakkelijk op internationaal vlak met elkaar te kunnen communiceren.

Esperanto is een taal die niet aan een bepaald gebied, ras of volk is gebonden maar politiek neutraal is. Esperanto overstijgt nationale belangen. Een taal die eigendom is van niemand maar toegankelijk is voor iedereen. Doordat de taal makkelijk te leren is,  gemakkelijker dan welke nationale taal dan ook, is Esperanto een ideale taal voor communicatie tussen mensen die niet dezelfde moedertaal hebben. 

Op de website van Esperanto Nederland kun je een informatiepakket over Esperanto bestellen. Ook geeft de folder ontdek Esperanto uitgebreide informatie over Esperanto van sprekers over de hele wereld. Verder kun je in de folder  Esperanto, zo op zak, de grammatica, een basiswoordenlijst van de taal, en verschillende oefeningen vinden. Of bekijk hier een eerste les om een idee te krijgen van de taal.

Een actueel overzicht van het huidige wereldwijde reisnetwerk van Esperanto: Pasporta Servo.

Het is een tikkeltje ambitieus maar de voordelen van een gezamenlijke internationale taal naast ieders regionale en nationale taal zijn buitengewoon groot.

Sociaal gezien zorgt Esperanto ervoor dat de eigen regionale en nationale taal van mensen gewaarborgd blijft en dat ze door Esperanto erbij te leren met de rest van de wereld kunnen praten. Zeker in ons tijdperk met internet zijn de voordelen hiervan enorm. Mensen kunnen zonder technische en taalbarriere zelf contacten leggen met hun medeaardbewoners van over de gehele wereld op een gelijkwaardig niveau. Recepten uitwisselen met Japan en Kongo, leren over de cultuur van  mensen uit China en Peru direct van de mensen zelf,  het beginnen van een internationale liefdesrelatie met iemand uit India en/of Chili. Een wereldreis maken met mensen die er wonen als gids en die je in het Esperanto over hun regio en gebruiken kunnen uitleggen. En ga zo maar even door. Het wordt allemaal een stuk gemakkelijker en leuker.

Economisch gezien kan Esperanto veel kosten besparen. De kosten van vertalen en misverstanden die nu door taalproblemen ontstaan zullen aanzienlijk afnemen. Daarnaast is het veel makkelijker om nieuwe markten aan te boren als er 1 taal is die wereldwijd wordt begrepen en die relatief snel en gemakkelijk door iedereen geleerd kan worden. Ook wordt personeel veel flexibeler inzetbaar als het huidige taalprobleem geen rol meer speelt. Daarbij is het veel gemakkelijker bedrijvigheid te starten in buitenlanden als je er een taal kunt gebruiken die iedereen begrijpt.
Stel je voor wat er zou gebeuren als we met Europa afspreken allemaal Esperanto te leren naast de huidige regionale en nationale talen van iedereen. De interne economie van Europa zou hierdoor ontzettend gestimuleerd worden omdat iedereen binnen Europa opeens goed met elkaar kan communiceren. Daarnaast is het ook voor buitenlandse inversteerders erg interessant om naar Europa te komen omdat ze met het leren van maar  1 taal zaken kunnen doen in alle landen van Europa.  Europa kan zo niet alleen de eigen markt enorm versterken maar ook veel gemakkelijker meer buitenlandse inversteerders voor Europa aantrekken.

Wetenschappelijk gezien zou 1 gezamenlijke internationale taal ook veel voordelen opleveren. Sterker nog, die behoefte is zo sterk dat de wetenschap vaak haar eigen dominante taal heeft gehad in het verleden. Zo is Latijn lange tijd dominant geweest in de wetenschappelijke wereld, later werd in Europa het Duits de dominante wetenschappelijke taal en na de Tweede Wereldoorlog nam het Engels deze functie over. De wisseling van talen in de historie van de wetenschap laat zien dat talen die gebonden zijn aan een land, een cultuur of een bepaalde politek niet in staat zijn om deze rol vol te houden over de lange termijn. Politieke kleur van een taal, of de toe of afenmende dominantie van het land van herkomst van de taal zorgt voor instabiliteit.
Esperanto zou ideaal zijn in dit gebied juist vanwege de politieke neutraliteit. Ook zou het alle mensen toegang geven tot  de weteschappelijke wereld. Momenteel is er door het taalprobleem een grote scheefgroei. Landen die nuttige uitvindingen doen maar slecht het Engels beheersen worden vaak simpelweg genegeerd door de wetenschappelijke gemeenschap omdat er geen communicatie mogelijk is. Dat is jammer en onhandig want zo gaat veel kennis en noeste arbeid verloren. Een gezamenlijke snel en gemakkelijk te leren wereldtaal zou voor de wetenschap een gouden eeuw van kennis voor de gehele wereld uitlokken! De Esperanto Wikipedia kent inmiddels al meer dan 150.000 artikelen en is daarmee nummer 27 van meer dan 6900 talen wereldwijd. Dit laat zien dat er inmiddels al veel kennis gedeelt wordt in het Esperanto. 

 

Samenvattend is Esperanto een verbetering op vele vlakken. De meerwaarde op maatschappelijk en wetenschappelijk vlak zijn groot. Het idee van politieke neutraliteit is buitengewoon praktisch omdat het de verschillende nationale belangen overstijgt. Esperanto gaat veel verder dan idealisme. Economisch gezien kunnen er enorme efficientieslagen worden gemaakt doordat je het wereldwijde taalprobleem met Esperanto snel, gemakkelijk en effectief kunt oplossen.

Hopelijk lachen we met de gehele wereld over 100 jaar over het feit dat we als mensheid zo lang onszelf hebben gesaboteerd door het taalprobleem zo lang in stand te houden. Dat we zo lang hebben toegestaan dat bekrompen visieloze nationale belangen een globale oplossing voor het wereldwijde taalprobleem hebben tegengehouden. Dat we ondanks onze technische vooruitgang nog steeds niet in staat waren met een ander persoon waar ter wereld dan ook een basisgesprek te kunnen voeren. Wellicht dat we met enige schaamte op deze periode terugkijken. En dat we dan inmiddels alle vruchten mogen plukken van het hebben van 1 gezamenlijke, gemakkelijk te leren interenationale taal naast ieders eigen regionale en nationale taal. Eenheid met behoud van diversiteit!

Leer Esperanto


Taalkeuze Foto`s